HOTELL DRAKEN

Hotell Draken är nu slutbesiktad. Arbeten med spaet kommer att pågå under hösten.

Vi tackar alla inblandad och önskar er en trevlig sommar.

 

Bilder: PhotosByMackan

Dela:

Förlossning och Neonatal, Östra Sjukhuset

På Östra sjukhuset bygger vi första etappen av en ny vårdbyggnad för Förlossning och Neonatal. Med 6 månader in i byggtiden pågår just nu arbeten med spont samt bortforsling av massor. I arbetsområdets södra...

Läs hela nyheten

RAMAVTAL MED HEMSÖ

Vi har tecknat ett ramavtal med Hemsö. Avtalet omfattar ny- och ombyggnation samt löpande reparations- och underhållsarbeten.

Läs hela nyheten

RAMAVTAL MED AKADEMISKA HUS

Vi har tecknat ett ramavtal med Akademiska Hus. Avtalet omfattar ny- och ombyggnation samt löpande reparations- och underhållsarbeten.

Läs hela nyheten

Kulturhuset i Vänersborg

Vi har fått i uppdrag av Vänersborgs kommun att renovera Kulturhuset i Vänersborg. Byggnaden är av riksintresse för kulturmiljövården och har ett högt kulturhistoriskt värde. Entreprenaden omfattar bland annat renovering av putsade fasader, fönster...

Läs hela nyheten

NYTT RAMAVTAL TECKNAT

Vi har tecknat ramavtal med Orust Kommun och Stiftelsen Orustbostäder. Avtalet omfattar servicearbeten, ombyggnationer och mindre nyproduktioner.

Läs hela nyheten

SUPER MARIO ÄR TILLBAKA

I Kungsbacka pågår nybyggnation av kontor för Bergsala, företaget bakom Nintendos distribution i Skandinavien. En del av projektet innefattade hantering av den berömda Mariostatyn. I samband med projektets uppstart monterades Mario ned och skickades...

Läs hela nyheten

Ramavtal med Partillebo

Ett nytt ramavtal har tecknats med Partillebo. Fastighetsbeståndet omfattar ca 4.000 bostadslägenheter, 240.000 kvadratmeter lokaler, 300 garage och 3.000 parkeringsplatser.

Läs hela nyheten

Forshälla förskola

Vi har fått i uppdrag av Hemsö att på totalentreprenad uppföra Forshälla förskola i Ljungskile. Förskolan innehåller åtta avdelningar och ett tillagningskök. Byggstart planeras till sommaren 2023.

Läs hela nyheten

Ramavtal med Kungälvs kommun

Vi har tecknat ett ramavtal med Kungälvs kommun. Avtalet omfattar löpande underhållsåtgärder, om- och tillbyggnader samt lokalanpassningar.

Läs hela nyheten

Kvarter Hercules

Projektet avser nyproduktion av ett flerbostadshuskvarter i Amhult innehållande sammanlagt 89 lägenheter avsedda att upplåtas med hyresrätt. De är fördelade på två huskroppar med sammanlagt fem trapphus. Kvarteret ska underbyggas med källare för parkering,...

Läs hela nyheten

Ramavtal med Familjebostäder

Vi har tecknat ett ramavtal med Familjebostäder. Avtalet gäller servicearbeten och omfattar drygt 18 000 lägenheter i Göteborg.

Läs hela nyheten

Östra Sjukhuset: Förlossnings- och Neonatalhus

K21 skall utföra den första etappen av Västra Götalandsregionens nya förlossnings- och neonatalhus på Östra sjukhuset. Projektet består i huvudsak av markarbeten, nya anslutningskulvertar och källare i två plan. Tillsammans med nya ytor på...

Läs hela nyheten

Hantverkslokaler i Mölndal

K21 ska upprätta nybyggnation av hantverkslokaler inom tomten Sandbäck 1:165 i Mölndals kommun vid Kungsbackavägen 152. Fastigheten skall bestå av mindre hantverkslokaler för uthyrning med verkstad i markplan och med kontor, WC samt pentry...

Läs hela nyheten

East 1

Vi har fått i uppdrag av Aspelin Ramm att bygga om SKF:s gamla huvudkontor som uppfördes 1965. Projektet innebär en omfattande renovering av fastigheten samt förberedelse för framtida påbyggnad.

Läs hela nyheten

Takbyte i Kungshamn

Vi har fått i uppdrag av Sotenäs Kommun att utföra takarbeten på Kompetenscentrum i Kungshamn. Arbetet innefattar omläggning av tilläggsisolering, takpapp, takavvattning, plåtbeslagning, skivbeklädnader mm. Projektet kommer att påbörjas i slutet av februari och...

Läs hela nyheten

Fasadrenovering i Hjällbo

Vi har fått privilegiet att genomföra projekt Bondegärdet för Bostads AB Poseidon. Objektet ligger inom fastigheten Göteborg Hjällbo 9:4 och består av 14 huskroppar, vilka byggdes i slutet av 60-talet. Husen är mellan 3–4...

Läs hela nyheten

Lagerlokal för Nordiska Galleriet

Intill vår tidigare byggnation för Haulotte, bygger vi nu på Landvetter ännu en lagerhall. Denna gång är det för möbel- och inredningskedjan Nordiska Galleriet. På ett entresolplan kommer kontor, mötesrum och lunchrum att förläggas...

Läs hela nyheten

Modernisering av Renovas anläggning i Sävenäs

Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs är en av världens mest avancerade anläggningar för energiåtervinning genom avfallsförbränning. Nyligen fick vi förtroendet att modernisera anläggningen för att möjliggöra minskade utsläpp av kväveoxider och lustgas. Entreprenaden omfattar byggnation...

Läs hela nyheten

Super Mario flyttar

Under sommaren 2022 kommer vi att påbörja byggandet av ett nytt kontor för Bergsala, företaget bakom Nintendos distribution i Skandinavium. Fastigheten kommer att byggas ett stenkast ifrån företagets befintliga kontor i Kungsbacka. Den kända...

Läs hela nyheten

Lageranläggning vid Landvetter Flygplats

Inom logistikområdet vid Landvetter Flygplats har vi nyligen påbörjat uppförandet av en ny fastighet. Hyresgästen är den franska flygplattformstillverkaren Haulotte. Fastigheten kommer att på entréplan inrymma lager och verkstad medan kontor, mötesrum samt lunchrum...

Läs hela nyheten

Nytt landmärke i Mölndal

Intill det nuvarande fjärrvärmeverket i Riskulla kommer vi på uppdrag av Mölndal Energi att bygga en fjärrkylaanläggning. Satsningen görs för att kunna möta den ökande efterfrågan som följer av att kommunen växer. Den nya...

Läs hela nyheten

Stambyte i Rambergsstaden

Under hösten 2022 kommer vi att påbörja ett stambyte i Rambergsstaden, Göteborg. Fastigheterna som berörs är så kallade barnrikehus från 1940-tal och kännetecknas av murade stommar, putsade fasader, takstolar av trä och tegelklädda tak....

Läs hela nyheten

Renovering av barnkliniken på Östra Sjukhuset

På uppdrag av Västfastigheter kommer vi att bygga om och göra en teknisk upprustning av barnkliniken på Östra Sjukhuset. Målet är att säkerställa en robust och pålitlig mediaförsörjning till verksamheten. Vi kommer rusta upp...

Läs hela nyheten

Draken har nått sin fulla höjd

Drygt hundra meter upp i luften sträcker sig nu Järntorgets nya landmärke och Göteborgs hittills högsta hotell – Clarion Hotell Draken. Än är det något knappt år kvar till invigningen, men de översta av...

Läs hela nyheten

Stambyte med badrums- och köksrenovering i Kortedala

De båda trevåningshusen på Vårmånadsgatan i Kortedala uppfördes 1955. De 80 berörda lägenheterna hade radonhalter över det godkända värdet, slitna kök och badrum plus en del fukt i bjälklagen, bland annat beroende på läckande...

Läs hela nyheten

Stambyte på Pennygången

På uppdrag av Stena Fastigheter inleddes under hösten 2019 ett stambyte för drygt 500 lägenheter på Pennygången i Högsbohöjd. Den långa sammansatta fastigheten byggdes under 1960-talet och var på sin tid Europas längsta. I...

Läs hela nyheten

Hedersomnämnande till Angereds resecentrum

Varje år får en byggaktör ta emot priset för ”Årets bästa byggnad” av kommunfullmäktiges ordförande. Förra året pausades prisutdelningen och i år delades det därför ut pris för både 2020 och 2021. Angereds resecentrum,...

Läs hela nyheten

Mötessal med många trädetaljer i Vänersborgs kommunhus

I februari 2022 inleds arbetet med att bygga ut Vänersborgs kommunhus med en mötessal som kommer gå under namnet Myrten. Salen kommer bli på 630 m² och rymma olika typer av möten och tillställningar...

Läs hela nyheten

Medicinska rum med höga krav på renlighet

På Grimboåsen, vid Sankt Jörgen på Hisingen ligger företaget APL. De producerar och tillverkar medicin. För deras räkning gör vi nu en ombyggnation av ett befintligt lager till ett så kallat renrum, där tillverkningen...

Läs hela nyheten

Låg energiförbrukning och hög standard på Orust

2019 brann ett lägenhetshus på Kaprifolvägen på Orust ned. Nu agerar vi totalentreprenör för ett nytt tvåvåningshus med 13 lägenheter – ett hus som ersätter det som brann ned och som byggs ihop med det befintliga huset...

Läs hela nyheten

Hållbar förskola i Tjuvkil

För Hemsö Fastighets och Kungälvs kommuns räkning uppför vi en förskola i Tjuvkil. Den byggs med höga krav på hållbarhet, den ska bland annat Svanenmärkas. Den kommer vara på 1 513 m² och rymma...

Läs hela nyheten

Ombyggnad av skolbyggnad från 1895

På Amiralitetsgatan 21 i Majorna ligger skolbyggnaden som bedömts som så kulturhistoriskt värdefull att den tagits med i stadens bevarandeprogram. Den uppfördes i slutet av 1800-talet som ”Majornas 5-klassiga elementarläroverk för gossar”, och idag bedrivs där vuxenutbildning och särskola.Byggnaden, som...

Läs hela nyheten

Lokalanpassning och takbyte på Storgatan i Göteborg

Fastigheten på Storgatan 53 består av 5616 m² i fem plan. Där ryms kontorsverksamhet och på entréplan finns ett nytt gym. Under 13 månader renoverade och lokalanpassade vi allt detta, samt fräschade upp de allmänna ytorna. Hela tiden...

Läs hela nyheten

Nu är The Weaver färdigt – Mölndals nya landmärke och storhotell

15 mars invigdes Petter Stordalens senaste hotellsatsning i Mölndal, närmare bestämt i Krokslätt. Som många vet är platsen ett gammalt väveriområde, och det är något som avspeglar sig både på hotellets namn och inredning. ...

Läs hela nyheten

Rejäl renovering på Wieselgrensplatsen

Vi kommer att utföra ett stambyte i fastigheten på Wieselgrensplatsen 1, 5 och 9, som består av hyresrätter och butiker. På entréplan finns butiker mot torget och en våning upp finns kontor, resten av...

Läs hela nyheten

Lokalanpassning i Krokslätts fabriker

En gång i tiden rymde Krokslätts fabriker 27A ett spinneri, nu sitter där ett företag som sysslar med belysningsstyrning. Vi har varit totalentreprenör för arbetet med att anpassa den här delen av de gamla...

Läs hela nyheten

Pannhuset & Grannhuset – kontorshus med industrikänsla och återbruk

I juni 2018 påbörjades byggandet av 2660 m² kontorsyta i Krokslätts Fabriker i Mölndal. Det var dels ett tidigare pannhus som var i mycket dåligt skick som revs och byggdes upp igen med samma tegel, dels den nya...

Läs hela nyheten

Kontor, verkstad och lager precis vid Göta älv

På Exportgatan har vi påbörjat bygget av en fastighet på 3260 m² för Bygg Göta Fastigheters räkning. Det är en byggnad som kommer att rymma kontors-, verkstads- och lagerverksamhet.Hela plattan på fastigheten skall pålas och fasaderna kommer att bestå av tegel och...

Läs hela nyheten

Nybyggda, energisnåla hyreslägenheter i Toltorpsdalen

I juni 2020 stod hela 66 nybyggda hyreslägenheter på 4 190 m² färdiga i kvarteret Syltlöken på Bagerigatan 3. Lägenheterna är avsedda som företagsbostäder och till dem hör en kiosk i ett hörn av...

Läs hela nyheten

Rejält ombyggnadsarbete på Södra vägen 30

På uppdrag av Familjebostäder inleddes I mars 2019 ombyggnaden av flerbostadshuset på Södra vägen. Fastigheten är på 3 900 m² och består av 21 hyresrätter samt två restauranger på entréplan.Ombyggnaden omfattade nytt återvinningshus på innergård, grundförstärkning av fastigheten,...

Läs hela nyheten

Grundlig ROT-renovering i Askim

På uppdrag av Stena Fastigheter inleddes i maj 2019 ROT-renoveringen av flerbostadshusen på Nergårdsvägen 25-41 och Pilegården 1a-1g som består av hyresrätter samt av kommersiella verksamheter i entréplan. Arbetet omfattade 169 lägenheter och bestod...

Läs hela nyheten

Nu bygger vi en ny Coop-butik i Kolla

I Kungsbacka har sedan snart tio år en ny stadsdel vuxit fram: Kolla Parkstad. Nu är det dags att bygga en livsmedelsbutik i området. På en tomt som tillhör till Maxemal Fastigheter bygger vi...

Läs hela nyheten

Resecentrum i Angered belönat med Trafikverkets arkitekturpris

Vartannat år delar Trafikverket (i samarbete med Sveriges Arkitekter) ut ett pris till en omsorgsfullt utformad och välfungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden. I...

Läs hela nyheten

Landets finaste arkitekturpris till Brf Viva

Framgångssagan för Brf Viva, som vi varit entreprenörer för, fortsätter. Först blev den utsedd till Årets miljöbyggnad och nu har den tilldelats Kasper Salin-priset. Det är Sveriges äldsta och mest prestigefyllda arkitekturpris, som delas...

Läs hela nyheten

Nu bygger vi Draken – Göteborgs högsta hotell

2023 kommer det expansiva området runt Järntorget få ett nytt blickfång och berikas med ett 34 våningar högt hotell, som förutom 474 rum kommer rymma restauranger och skybar med takterrass för nöjessugna göteborgare. Balder...

Läs hela nyheten

Brf Viva är det bästa som byggdes i Göteborg 2019

Inte nog med att Riksbyggens bostadsrättsförening Viva (som vi varit entreprenör för) korats till 2019 års främsta miljöbyggnad, nu har den dessutom utsetts till Göteborgs bästa byggnad via Per och Alma Olssons fond. Så...

Läs hela nyheten

Riksbyggens Brf Viva utsett till Årets Miljöbyggnad 2019

Vi har tagit vårt namn från K21-huset i Krokslätt, som var vårt första projekt och som utsågs till Årets miljöbyggnad 2015. Nu är det dags igen. Vi har varit entreprenörer för Riksbyggens Brf Viva...

Läs hela nyheten

Kvarter India

Projektet avser nyproduktion av ett flerbostadshuskvarter innehållande sammanlagt 95 lägenheter avsedda att upplåtas med hyresrätt. De är fördelade på två huskroppar med sammanlagt fem trapphus. Kvarteret ska underbyggas med källare för parkering, cykelparkering, teknikutrymmen, permobil- och...

Läs hela nyheten

K21 ger Röhsska Museet en ny öppning.

Att göra ny entré på en av Göteborgs mest kända museibyggnader och få arbetet att se ut som om det gjordes för drygt hundra år sedan, det är en uppgift som kräver sin man....

Läs hela nyheten

Nu bygger vi kontor på Öckerö

Vårt senaste uppdrag är att bygga en exklusiv kontorsfastighet för Öckerö Stranden Fastighets AB. Fastigheten, som ska byggas på Öckerö, kommer bestå av högkvalitativa ytskikt och fina invändiga material. När den är klar kommer...

Läs hela nyheten

Annorlunda “första spadtag” för Mölndals kommande landmärke

Nu är bygget igång för den stora hotellsatsningen Nordic Choice i Mölndal. Hotellkedjornas egna superstar Petter Stordalen var på ett strålande humör när han, istället för det klassiska spadtaget, bäddade in en tidskapsel i...

Läs hela nyheten

K21 stolta vinnare av Construction Rocks 2018

I mitten av april stod det klart att det är K21 som rockar bäst och mest av alla i samhällsbyggarsektorn. Det var då rockbandstävlingen “Construction Rocks” avgjordes på Sticky Fingers i Göteborg och vi...

Läs hela nyheten

Eftertraktade kontorslokaler i “Brygghuset” på Lindholmen.

I början av 2018 förväntas det stå klart, sexvåningshuset som kommer gå under namnet “Brygghuset” och som uppförs på en av de sista tomterna som finns kvar på Lindholmen. Brygghuset kommer att bli ett...

Läs hela nyheten

BRF Viva på Guldheden tar guld i miljöklassen

Högt uppe på Guldheden, på Dr Allards gata, byggs nu bostadsrättskvarteret BRF Viva. Alla husen i kvarteret kommer att bli så kallade plusenergihus, som producerar mer energi än de förbrukar. BRF Viva är ett...

Läs hela nyheten

”Årets miljöbyggnad” K21

”Byggnadens dubbelglasfasad är unik och bidrar till ett gott inneklimat, en energieffektiv byggnad och ett vackert rum för social samvaro där gröna växter mot söder skuggar och bidrar till renare luft och välbefinnande. Marknadsföringen...

Läs hela nyheten
  • Besöksadress

  • K21 Entreprenad AB
  • Krokslätts fabriker 45
  • 431 37 Mölndal

 

  • Faktureringsadress

  • K21 (ange vilket bolag som avses)
  • c/o Modern Ekonomi Sverige AB
  • Box 2138
  • 403 13 Göteborg

Kontakt