Sandryds

Vi kom in i ett tidigt skede i nybyggnaden av fastigheten som är placerad vid E6:an i Varlaområdet.

Med andra ord har vi varit delaktiga i hela utvecklingen, från myndighetsprocessen och projekteringen till färdigställandet av detta högkvalitativa kontorshus som rymmer hyresgästen Sandryds med tillhörande verksamheter. 

Projektnamn: Energigatan 19, Etapp 1
Byggstart: April 2015
Byggherre: Maxemal Fastighets AB
Arkitekt: Lindfors Arkitektkontor
Adress: Energigatan, Kungsbacka
Storlek: 2 000 BTA
Byggtid: 12 månader
Projekttyp: Nybyggnad kontor
Status: Färdigställt

Dela:

  • Besöksadress

  • K21 Entreprenad AB
  • Krokslätts fabriker 45
  • 431 37 Mölndal

 

  • Faktureringsadress

  • K21 (ange vilket bolag som avses)
  • c/o Modern Ekonomi Sverige AB
  • Box 2138
  • 403 13 Göteborg

Kontakt