Brf Viva

Vi är både stolta och hedrade av att ha fått vara en del av Sveriges mest innovativa bostads- och stadsutvecklingsprojekt, bostadsrättskvarteret Viva på Guldheden i Göteborg.

Alla husen i kvarteret kommer att bli så kallade plusenergihus, som producerar mer energi än de förbrukar. Brf Viva är ett resultat av många års forskning kring hur vi kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt enligt Rikbgyggens koncept Positive Footprint Housing. Detta sker med hjälp av solcellsanläggning, egenproducerade el och kyla, bergvärmeanläggning, höga krav på klimatskal, med mera. Ingen sten har lämnats orörd i fråga om att minska miljöpåverkan.

Vår roll i projektet har varit att ansvara för projekteringsledningen i första skedet och att utföra och producera som entreprenör i andra skedet. En försvårande faktor i sammanhanget är att fastigheterna byggs i stark lutning i en bergssluttning och att husen står på pelare för att på så sätt minska projektets miljöpåverkan.

Förutom detta är det värt att nämna att Viva är kommunens pilotprojekt för boende utan egen bil, där det istället finns olika typer av bil- moped- och cykelpooler. Naturligtvis siktar bygget på att miljöcertifieras som Miljöbyggnad guld. 

Här kan du läsa mer om Positive Footprint Housing

Projektnamn: Brf Viva
Byggstart: Oktober 2016
Byggherre: Riksbyggen
Arkitekt: Malmström & Edström
Adress: Dr Allards gata, Göteborg
Storlek: 13 000 BTA / 132 lägenheter 30 – 109 m²
Byggtid: 30 månader
Projekttyp: Nybyggnad bostäder
Status: Färdigställt

Dela:

  • Besöksadress

  • K21 Entreprenad AB
  • Krokslätts fabriker 45
  • 431 37 Mölndal

 

  • Faktureringsadress

  • K21 (ange vilket bolag som avses)
  • c/o Modern Ekonomi Sverige AB
  • Box 2138
  • 403 13 Göteborg

Kontakt